top of page
Udda Samling kopiera_edited.png
Platser som övergivits, människor som glömts, märkliga föremål som gömts och berättelser som tonar bort då ingen längre vårdar dem, som om att de själva väljer att försvinna ur vår historia och dö en stillsam död.

Men vissa saker stannar med oss igenom tiden, de vägrar att dö. Saker som i sig själva blir en tidskapsel tillbaka till det förgångna och är historier från den delen av livet många kallar mörkt och skrämmande, men av andra intressant och fascinerade.

Studio RacHell Post Udda Samling har under åren som gått växt med föremål från den mörka sidan i vår värld. Vissa av dem har en historia med sig, andra bara ett anonymt förflutet.

En del föremål har kommit till samlingen för att sen bara passera vidare till andra ägare, som om de själva valt att fortsätta vidare i sin resa. Några har stannat och har fått en fast plats tillsammans med de andra föremålen.

Berättelser som ekar från det förgångna med sina låga röster och plågade själar som vägrar att lämna vår värld.

Här kan du se en del av de föremålen som finns i, eller har passerat samlingen.

Mycket nöje, sov gott om natten, och dröm drömmar om de fantastiska föremålen i samlingen 
som viskar hemligheter till dem som vill lyssna...

...
bottom of page