Tomten med Nyckeln

Tomten med Nyckeln

1,00 krPris

Tomtar har en förmåga att var beskyddande. Ibland för skogens djur, ibland tomtens familjemedlemmar. Ensamma tomtar som hamnar i livsmiljöer där de avskärmas från djur och andra tomtar kan ibland bli fanatiskt beskyddande av en sak istället. Det ligger i deras natur.

 

Tomten i lyktan ska vara ett fynd som första gången dokumenterades tidigt 1800-tal. Den ska ha kommit från ett fartyg som ingick i Svenska Ostindiska Kompaniet som fraktade gods mellan Sverige och Kina.

 

Kaptenen ombord sägs ha haft en skattgömma inlåst i ett för den tidens mycket gediget kassaskåp. Ombord ska också denna tomte levt i det dolda i flera år. Den enda som tomten litade på och vågade visa sig för var just kaptenen.

 

Vid ett tillfälle var besättningen på väg att begå myteri och tomten, som i smyg iakttagit besättningen, förstod vad som var på väg att hända långt innan kaptenen hade en aning om faran som uppstått.

 

Kaptenens skattgömma, som kommit till besättningens vetskap, var anledningen till myteriet.

Tomten ska ha hämtat nyckeln från kaptenens hytt och gömt sig i en lykta som inte användes långt under däck bakom skeppets last. Myteriet bröt ut och kaptenens hytt blev länsad, men de lyckades inte få upp det låsta kassaskåpet där skatten låg.

 

Myteriet begicks när fartyget låg långt ute havet och det tog veckor innan de nådde land. Besättningen övergav snabbt skeppet när de nått hamn utan att ha hittat nyckeln, eller fått upp kassaskåpet.

 

Kaptenen överlevde myteriet och när skeppet med ny besättning väl kommit tillbaka till Sverige ska han låtit en smed öppna kassaskåpet. Tomten såg han först igen när skeppet tömts på sin last och lyktan längst in blev synlig.

 

Tomtar väldigt känsla för uttorkning. Mer än några dagar utan vatten betyder döden. Tomten hade vaktat nyckeln troget och inte vågat lämnat lyktan så länge myteriet pågick. Det ledde till att han dog av uttorkning, fortfarande med nyckeln hårt hållen i sin famn...

Slutsåld